Lesson 2 p.6

 Ուս. - Ալօ, Սօնա՞ն է::
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ալօ, Սօնա՞ն է:
→ Ոչ ... մայրիկ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, Յակօ՞բն է:
→ Ոչ ... հայրիկ
Աշ. -

 

Ուս. - Ալօ, Սիրա՞նն է:
→ Ոչ ... աղջիկ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, Պրն. Պետրոսեա՞նն է:
→ Ոչ ... տղայ
Աշ. -

11. Répondre toujours a la 2e personne (Դուն) et former des phrases analogues au modéle.
11. Always reply in the second person (Դուն) and make up sentences similar to the example.
11. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Բ. դէմքով (Դուն) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - ես ո՞վ եմ:
→ Արամ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Մելինե
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Յակոբ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Սօնա
Աշ. -

More in this category: « Lesson 2 p.2 Lesson 2 p.3 »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել
Նկարել