Lesson 2 p.8

14. Questions − Réponses ∙− Trouver le pronom personnel nécessaire.
14. Questions & Answers ∙− Use the neccessary personal pronoun.
14. Հարց − Պատասխան՝ ծառն դէմքերով ∙− Աշակերտը պիտի օգտագործէ համապատասխան դէմքը: 

 

 Ուս. - Ես ո՞վ եմ:
→ Արմէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Տիկ. Սիրան
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Սեւան
Աշ. -

 

VERBE ETRE, INDICATIF PRESENT, FORME NEGATIVE

VERB TO BE, INDICATIVE, PRESENT TENSE, NEGATIVE FORM

ԵՄ ԲԱՅԻ ԺԽՏԱԿԱՆԸՙ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅ

 

15. Former des phrases analogues au modéle en utilisant le verbe Etre a l'indicatif présent, forme négative (Չեմ, չես, չէ).

15. Make up sentences similar to the example by using the negative form of the verb To be, in Indicative, Present tense (Չեմ, չես, չէ).

15. Պատասխանել նմոյշին համաձայն: 

 

   
 Ուս. - Ալօ, դուն Արմէ՞նն ես:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Դուն Րաֆֆի՞ն ես:

Աշ. -

 

 

 Դուն Անի՞ն ես:

Աշ. -

 

 

 Դուն Սօնա՞ն ես:

Աշ. -

 

More in this category: « Lesson 2 p.4 Lesson 2 p.5 »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել
Նկարել