Lesson 7 p.1

EMPLOI SUR L'EMLOI DE L'INSTRUMENTAL

EXERCISE ON THE INSTRUMENTAL CASE

ԳՈՐԾԻԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Répéter les phrases suivantes.

1. Repeat the following sentences.

1. Նախադասութիւնները կրկնել նմոյշէն ետք, հաւաքաբար: 

Բերանով կ՛ուտենք։
Քիթով կը շնչենք։
Աչքերով կը տեսնենք։
Ականջներով կը լսենք։
Ոտքերով կը քալենք։
Ձեռքերով կը բռնենք։
Օդանաւով կը ճամբորդենք, Հայաստան կ՛երթանք։
Պատառաքաղով կ՛ուտենք, կը ճաշենք։
Բահով եւ բրիչով հողը կը փորենք։
Խաղողի տերեւներով տոլմա կ՛եփենք։
Գնդակով ֆութպոլ կը խաղանք։
Նաւով կը ճամբորդենք։
Ձեռքով կը գրենք։

2. Questions − Réponses ∙− Repondre analogue au modele.

2. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example.

2. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Բերանով ի՞նչ կ՛ըտենանք, կ՛ուտե՞նք։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

         Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել
Նկարել