Lesson 2 p.10

 
 Ուս. - Արեւը կանա՞չ է:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ծովը ճերմա՞կ է:
Աշ. -
19. Répéter après le modèle.
19. Repeat after the example.
19. Կրկնել հաւաքաբար: 
 
Դուն իմ մայրիկս չես
Դուն Անին չես: 
Դուն իմ քոյրիկս չես: 
Դուն ծառ մը չես: 
20. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modèle.
20. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example.
20. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշին համաձայն: 
 
Ուս. - Ես քու հայրի՞կդ եմ:
Աշ. - Ո՛չ, դուն իմ հայրիկս չես։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ես քու աղջի՞կդ եմ:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ես Անի՞ն եմ:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ես լե՞ռ մըն եմ:
Աշ. -
 
 Ուս. - Ես իր մայրի՞կն եմ:
Աշ. - « Previous Lesson    Next Lesson » 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause