Lesson 2 p.2

Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ դուռ
Աշ. -
 
Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ պատուհան
Աշ. -
 
3. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues modèles.
3. Questions & Answers ∙− Make up the sentences similar to the examples.
3. Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները կազմել նմոյշներուն համաձայն: 
 Ուս. - Որո՞ւն տունն է աս:
Աշ. - Իմ տունս է աս։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Որո՞ւն սենեակն է աս:
Աշ. -
 
Ուս. - Որո՞ւն նաւն է աս:
Աշ. -
 
 Ուս. - Որո՞ւն պատուհանն է աս:
Աշ. -
 
 Ուս. - Որո՞ւն հայրիկն է ան:
Աշ. - Քու հայրիկդ է ան:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Որո՞ւն մայրիկն է ան:
Աշ. -
 
 Ուս. - Որո՞ւն եղբայրն է ան:
Աշ. -
 Ուս. - Որո՞ւն քոյրիկն է ան:
Աշ. - Իր քոյրիկն է ան։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Որո՞ւն տղան է ան:
Աշ. -
 
 Ուս. - Որո՞ւն ընկերն է ան:
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause