Lesson 3 p.3

 
 Ուս. - Մենք դասարան մը ունի՞նք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -
 
Ուս. - Դուք սենեակ մը ունի՞ք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. - Այո՛, մենք սենեակ մը ունինք:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Դուք շուն մը ունի՞ք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -
 
Ուս. - Անոնք պարտէզ մը ունի՞ն:
→ Այո՛, անոնք ...
Աշ. - Այո՛, անոնք պարտէզ մը ունին:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Անոնք ընկեր մը ունի՞ն:
→ Այո՛, անոնք ...
Աշ. -
  « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause