Lesson 3 p.3

 

 Ուս. - Մենք դասարան մը ունի՞նք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -

 

Ուս. - Դուք սենեակ մը ունի՞ք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. - Այո՛, մենք սենեակ մը ունինք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք շուն մը ունի՞ք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -

 

Ուս. - Անոնք պարտէզ մը ունի՞ն:
→ Այո՛, անոնք ...
Աշ. - Այո՛, անոնք պարտէզ մը ունին:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անոնք ընկեր մը ունի՞ն:
→ Այո՛, անոնք ...
Աշ. -

 

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce