Lesson 4 p.7

 

 Ուս. - Դուք պոչեր ունի՞ք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք պատիճներ ունի՞ն։
Աշ. -

15. Questions − Réponses ∙− Former des phrases négatives analogues aux modèles, en répodant "Non".
15. Questions & Answers ∙− Always reply "No" according to the given examples.
15. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշներուն համաձայն։ 

Մենք կապի՞կ ենք։       Ո՛չ, մենք կապիկ չենք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 Մենք ձու՞կ ենք։
 Մենք ծա՞ռ ենք։

Ո՛չ, մենք ձուկ չենք։
Ո՛չ, մենք ծառ չենք։

 Դուք ա՞րջ էք։       Ո՛չ, մենք արջ չենք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 Դուք կո՞վ էք։
Դուք կենդանինե՞ր էք։

Ո՛չ, մենք կով չենք։
Ո՛չ, մենք կենդանիներ չենք։

 Անոնք կատու՞ են։       Ո՛չ, անոնք կատու չեն:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 Անոնք ուժո՞վ են։
Անոնք հա՞յ են։

 Ո՛չ, անոնք ուժով չեն։
Ո՛չ անոնք հայ չեն։

 

16. Répéter les questions et les résponses après le modèle.

16. Repeat questions and answers using the given words and according to the example.

16. Յետադրութեան «հետ» վարժութիւններ։ Կրկնել հարցումը եւ պատասխանը՝ հաւաքաբար, նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով: 

 

   
Ի՞նչ կ՝ընէ արջը։       Արջը Արամին հետ կը պարէ։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce