Lesson 6 p.6

EMPLOI DE L'INDICATIF PASSE, FORME NEGATIVE
USE OF THE INDICATIVE, PAST TENSE, NEGATIVE FORM
ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆՑԵԱԼԻ ԺԽՏԱԿԱՆԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
7. Répéter les phrases suivantes.
7. Repeat the following sentences.
7. Կրկնել հաւաքաբար: 
Անձրեւը դեռ չդադրեցաւ։
Թռչունը դեռ չվերադարձաւ։
Արամ իր ճաշը դեռ չվերջացուց։
Ես երէկ շատ չքնացայ։
Ես օդանաւ չնստայ։
Ես Արարատը չտեսայ։
Դուն չգացի՞ր։
Դուն Երեւանի մէջ մեթրօ չնստա՞ր։
Դուն պաղպաղակ չկերա՞ր։
Մենք շուկայ չգացինք։
Մենք երէկ չաշխատեցանք։
Դուք տոլմա չկերաք։
Դուք մեզի հետ չեկաք։
Դուք անոր հետ հայերէն չխօսեցա՞ք։
Անոնք մեզի հետ չերգեցին։
Անոնք մեր տունը չեկան։
Անոնք մեզի նուէրներ չբերին Հայաստանէն։
8. Questions − Réponses ∙− Mettre les phrases sous forme négative.
8. Questions & Answers ∙− Put the sentences into the negative form according to the example.
8. Հարց − Պատասխան ∙− վերածել ժխտականի, նմոյշին համաձայն:
Ուս. - Երեւանի մէջ մեթրո նստա՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. - Ո՛չ, չնստայ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause