Lesson 2 p.10

 

 Ուս. - Արեւը կանա՞չ է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ծովը ճերմակ է:
Աշ. -

16. Répéter après le modèle.
16. Repeat after the example.
16. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

Դուն իմ մայրիկս չես:
Դուն Անին չես:
Դուն իմ քոյրիկս չես:
Դուն ծառ մը չես:

19. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modéle.
19. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example.
19. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշին համաձայն:

 Ուս. - Ես քու հայրի՞կդ եմ:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ես քու աղջի՞կդ եմ:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ես Անի՞ն եմ:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես լե՞ռ մըն եմ:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ես իր մայրի՞կնն եմ:
Աշ. -

More in this category: « Lesson 2 p.9

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Language switcher

Արտաբերել
Նկարել