Lesson 2 p.2

Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ դուռ
Աշ. -

 

Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ պատուհան
Աշ. -

 

3. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues modéles.

3. Questions & Answers ∙− Make up the sentences similar to the examples.

3. Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները կազմել նմոյշներուն համաձայն: 

 Ուս. - Որու՞ն տունն է սա:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Որու՞ն սենեակն է աս:

Աշ. -

 

Ուս. - Որու՞ն նաւն է աս:
Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն պատուհանն է աս:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն հայրիկն է ան:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Որու՞ն մայրիկն է ան:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն եղբայրն է ան:
Աշ. -

 Ուս. - Որու՞ն քոյրիկն է ան:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Որու՞ն տղան է ան:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն ընկերն է ան:
Աշ. -

More in this category: « Lesson 2 p.1 Lesson 2 p.6 »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել
Նկարել